Door Paul Medema op 1 september 2015

Verbazing over zorginkoop in Hollands Kroon

Met verbazing heb ik de ontwikkeling gevolgd met betrekking tot de zorginkoop voor de komende jaren van de gemeente Hollands Kroon.

 

 

 

De gemeente Hollands Kroon wil graag innovatief zijn en wil dat nu proberen met de inkoop van de zorg voor de komende jaren. De gemeente wil graag met één partij in zee. De gemeente denkt zo minder administratieve lasten te hebben, kosten te besparen en ook betere zorg te kunnen leveren. De toegang tot deze noodzakelijke zorg gaat ook niet meer geschieden via de gemeente, maar rechtstreeks via de enige zorgaanbieder of huisarts.

Waarom mijn verbazing? Ten eerste omdat het volgens mij helemaal geen vernieuwend plan is. In de situatie voor de taakverschuiving naar de gemeenten, was er namelijk maar één partij die de jeugdzorg en de zorg voor inwoners boven de 18 jaar regelde. Dat was namelijk een zorgverzekeraar, in deze regio VGZ. DE zorgverzekeraar zorgde ervoor dat burgers met een indicatie de juiste zorg kregen. Er was veel kritiek op deze manier van zorgverlening, het werd als een bureaucratisch gedrocht beschouwd. Daarom is besloten de zorg dichterbij de inwoners te organiseren, via de gemeenten. Het plan zet dus geen stappen voorwaarts maar juist achterwaarts, iets dat de gemeente niet zou moeten willen. Het probleem van de administratieve lasten wordt niet opgelost, maar wordt verschoven naar een andere partij.

Mijn tweede verbazing gaat om het feit dat dit voorstel innovatie moet bewerkstelligen. De gemeente gaat waarschijnlijk in zee met een bestaande grote zorginstelling. Denk aan ’s Heerenloo of Esdege Reigersdaal. Dit zijn, zonder hen tekort te doen, partijen van de gevestigde orde en vaak zijn het niet de gevestigde partijen die zorgen voor innovatie. Innovatie valt eerder te verwachten van zorgbedrijven die net zijn begonnen en een nieuwe visie hebben op de zaak. Als voorbeeld neem ik het verzorgen en bezorgen van complete maaltijdboxen voor het hele gezin. Nieuwe onderneming als Hello Fresh en Marley Spoon hebben dit innovatieve idee ontwikkeld en uitgerold. Het blijkt in Nederland aan te slaan en nu pas willen de grote gevestigde partijen zoals Albert Heijn en Jumbo hierop inspringen. Innovatie komt dus van de luizen in de pels, die denken het beter te kunnen. In mijn ogen wordt de noodzakelijke innovatie in de zorg tegengehouden door in zee te gaan met één partij.

Mijn derde verbazing gaat over de toegang tot de noodzakelijke zorg. Nu verloopt de toegang tot de jeugdzorg via twee wegen, namelijk het wijkteam of huisarts of andere specialist. Toegang tot de zorg voor boven de 18 jaar loopt altijd via namelijk het wijkteam. Het wijkteam moest de zorg dichterbij de inwoners brengen, op een laagdrempelige manier in gesprek raken over verschillende problemen. Het zou dan niet alleen gaan om de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van onze inwoners, maar ook om zaken als schulden, moeite hebben om mee te komen. Het wijkteam is net driekwart jaar bezig en al kan het nog veel beter, het wijkteam wordt bekender en de inwoners weten hen te vinden. De gemeente is blijkbaar van mening dat het totaal niet functioneert en het niet de tijd gunt om het wel te laten functioneren. De medewerkers, de meesten hebben een tijdelijk contract, moeten worden overgenomen door de nieuwe zorgpartij. Hoe wordt dan de toegang tot de zorg gewaarborgd? Krijgt een partij als Geriant, die zeer specialistische kennis in huis heeft over mensen met dementie, hier helemaal geen rol meer in? En hoe staat het dan met vragen omtrent schuldhulpverlening of de bijstand? Vaak hebben deze inwoners meerdere problemen; moeten deze mensen dan weer naar verschillende loketten? Een voor de zorg, het andere voor de bijstand en weer een loket verder voor de schuldhulpverlening? Dat is hulp voor onze inwoners verder op afstand zetten in plaats van dichterbij.

Ik hoop dat er een debat wordt gehouden in de gemeenteraad om dit met elkaar te bespreken en elkaar te bevragen of dit de juiste weg is voor de zorg in Hollands Kroon.

Paul Medema
Bestuurslid PvdA Hollands Kroon

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema