Door Fractie op 11 januari 2016

Verantwoording fractie uitgaven

We zetten onze uitgaven voor de fractie op onze website, zodat iedereen kan zien waar we het fractiebudget aan uitgeven.

 

 

 

 

Verantwoording uitgaven fractiebudget

Alle fracties in de gemeenteraad ontvangen jaarlijks een bedrag van de gemeente om hun werkzaamheden te ondersteunen. Dit fractiebudget mag alleen voor bepaalde activiteiten gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld zaalhuur voor een openbare vergadering. De fracties moeten per kalenderjaar verantwoording afleggen over hun bestedingen.

De fractie van de PvdA heeft het afgelopen jaar € 774,91 van het fractiebudget gebruikt. De uitgaven zijn gedaan voor het organiseren van een werkconferentie over dorpsraden en voor het raadplegen van inwoners en deskundigen. Het resterende bedrag (€ 1475,09) wordt teruggestort.

Tot 2016 kreeg iedere fractie een vast bedrag plus € 250,- per raadslid. Met ingang van dit jaar blijft het bedrag voor de raadsleden bij de griffie. Het is bestemd voor cursussen, conferenties e.d.

Ter verantwoording van hun uitgaven van het vaste bedrag hoeven de fracties deze voortaan alleen nog op hun website te openbaren.

Sylvia Buczynski

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie