Vaststellen kadernota erfgoed

Door Elbert Volkers op 7 april 2019

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd het voorstel behandeld. Hier onder vindt u mijn woordvoering over dit voorstel.

 

 

 

 

Vaststellen Kadernota Erfgoed in Hollands Kroon

 Vanavond stellen we een kadernota vast, met als insteek om aantasting en of sloop van een aantal unieke objecten te voorkomen.

Eindelijk is het zover Een kadernota is over erfgoed. Het is een goede nota. De Erfgoed vereniging Heemschut heeft positief gereageerd op de nota. De nota geeft op een juiste en realistische wijze de ambitie weer en de stappen die in de nota genoemd worden zijn haalbaar.

De opmerking over de vrijwilligheid delen wij als fractie met Heemschut. We realiseren ons dat deze nota een aanleiding is om in gesprek te gaan met de eigenaren van de monumenten en deskundige en eventueel toegevoegd een aantal raadsleden, om te komen tot een breed gedragen kadernota erfgoed in Hollands Kroon.

Wij willen toevoegen bij de inleiding van de nota dat de Wierdijk op Wieringen een provinciaal monument is en genoemd moet worden in de aanhef onder de noemer “Aanleiding” De culturele waardenkaart van Noord Holland benoemd Wieringen als geheel een aardkundig monument waarvan acte. Stolp boerderijen de landmarks van Hollands Kroon en de karakteristieke historische lintbebouwing van Winkel en Niedorp maken deel uit van onze identiteit. De kadernota spreek dan ook over respect voor de culturele waarden van Hollands kroon.

De voorstellen genoemd in punt 1.2 onderschrijven we.

De huidige status van de monumentencommissie wordt ondergebracht naar “Mooi Noord Holland”. De huidige  commissie krijgt een flexibele rol. Ook de historische verenigingen krijgen een rol bij het vaststellen van de lokale projecten met een culturele historische en monumentale waarden. We hechten zeer veel waarden aan de lokale kennis op het gebied van erfgoed

De Wieringermeer wordt als laatste genoemd in de nota. Wij vragen bijzonder aandacht voor deze polder. Grote delen van de polder worden bebouwd en zien er uit als een industrie terrein. Wie de polder doorkruist ziet de laatste jaren een opdringerig fenomeen bezit nemen van onze horizon. Grote dozen zijn het vaak, die onderdak bieden aan techbedrijven zoals Microsoft en Google en agrarische industrie. Omdat deze op open en goed bereikbare terreinen staan zijn ze ook goed zichtbaar. De Rijksbouwmeester Floris van Alkemade maakt zich met ons zorgen over de ruimtelijke kwaliteit. Het College van Rijksadviseurs heeft een plan gepresenteerd om gebieden zoals de Wieringermeer voor “Verdozing: te behoeden

Wij vinden dat er een onderzoek moet plaatsvinden naar wat de ruimtelijk gevolgen zijn voor het landschap, en dan pas bouwen. Dat past naar onze mening prima als opdracht in deze nota.

De geschiedenis van de polder is bijna 100 jaar oud. Het ontwerp is van zeer bijzondere kwaliteit. Graag willen het agrarische karakter van de polder behouden. Open ruimten, zeer fijnmazig wegen patroon, vaarten, erf beplanting  en de bermbeplanting geven de gehele polder een monumentale status. Het land mag dan in het bezit zijn van agrarische ondernemers, beleggingsmaatschappijen en de domeinen. Maar het landschap is van ons allemaal en daar moeten we zuinig op zijn.

Elbert Volkers

Wilt u meepraten en meebeslissen binnen de Partij van de Arbeid.

Wordt dan lid
van de PvdA

Een Sterke PvdA
Zeker NU!

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers