Uitnodiging voor de openbare fractievergadering van 10 oktober.