Door Fractie op 7 oktober 2016

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering van 10 oktober.

De gemeenteraadsfractie van de PvdA nodigt u uit onze openbare fractievergadering te bezoeken. Op de agenda de raadsvergadering van 25 oktober met als belangrijkste de Programmabegroting 2017.

 

 

 

De begroting heeft een geheel nieuwe indeling op basis van de uitkomsten van een flink aantal werkbijeenkomsten van de gemeenteraad. In een laatste werkvergadering zijn de prioriteiten aangegeven voor zowel bezuinigingen als voor meer uitgaven op bepaalde terreinen. Met de begroting is ook een apart voorstel gedaan voor bezuinigingen om de financiën van de gemeente weer meerjarig in evenwicht te houden.

Agenda fractievergadering 10 oktober 2016 in Veerburg te Anna Paulowna vanaf 20.00 uur

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 25 oktober.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Ten tijd van de plaatsing van dit artikel was de raadsagenda nog niet openbaar gemaakt op de website van de gemeente.

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie