Door Fractie op 7 december 2014

Uitnodiging voor de fractievergadering van 9 december.

Ook de PvdA vindt uw mening belangrijk en bent u van harte welkom op onze openbare fractievergaderingen. Daarom nodigt de fractie van de PvdA u uit op de openbare fractievergadering van 9 december a.s. De openbare fractievergadering wordt gehouden in de Ontmoeting in Anna Paulowna. De vergadering begint om 20:00 uur.

 

Tijdens de fractievergadering bespreken we onder meer de agenda voor de raadsvergadering van 18 december. Op de agenda van de raad staan een paar belangrijke onderwerpen zoals een krediet voor de haven Den Oever van 750.000 euro, de hoogte van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) in 2015, extra geld voor de invoering van Sociaal Domein, een deel van het accommodatiebeleid op gebied van welzijnsaccommodaties, subsidiebedragen voor 2015 en wijzigingen in leerlingenvervoer. Het betreft een erg lange raadsagenda waarbij veel onderwerpen (hier niet genoemd) alleen maar besluitvormend op de agenda staan. Daarover zal dus geen debat gevoerd worden.

Uiteraard bespreken we de actuele (lokale) politieke zaken, zoals het vervolg op de discussie over het schrappen van regels in de APV. Verder nodigen we iedereen uit die belangrijke kwesties onder de aandacht van de fractie willen brengen. Zoals altijd horen we graag wat onze inwoners bezig houdt of wat onze inwoners vinden van onze standpunten en besluiten in de gemeenteraad.

De agenda van de vergadering:

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 18 december.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 18 december

Namens de fractie

Fijko van der Laan

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie