12 september 2014

Uitnodiging voor de fractie vergadering van 17 september 2014

Na een lang reces van bijna drie maanden vergadert de gemeenteraad weer op 25 september. Er staan gelijk enkele belangrijke onderwerpen op de agenda.

 

 

 

 

Na een lang reces van bijna drie maanden vergadert de gemeenteraad weer op 25 september. Er staan gelijk enkele belangrijke onderwerpen op de agenda zoals de uitbreiding van Campina in Lutjewinkel, de visie op voor en vroegschoolse educatie (einde peuterspeelzalen zoals de Schager Courant weet te melden), de bestuursrapportage 2014 (de gemeente lijkt dit jaar geld over te houden) en de verordening starterleningen, een voorstel dat op initiatief en aandringen van de PvdA-fractie nu op de agenda komt. Genoeg om over te spreken dus.

Uiteraard kunnen inwoners ook komen inspreken, daarvoor zitten we er ook. Tot nu nog geen aanmeldingen maar dat komt vast nog wel met deze raadsagenda! Verder spreken we uiteraard over de politieke actualiteit en de komende activiteiten.

Agenda fractievergadering van 17 september 2014 in de Ontmoeting te Anna Paulowna.

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 25 september.
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. rondvraag/wvttk
  9. sluiting

Klik hier voor de raadsagenda