17 november 2013

Uitnodiging openbare fractievergadering

De fractie van de PvdA Hollands Kroon nodigt u uit  voor de openbare fractievergadering op 20 november 2013. De vergadering zal worden gehouden in de Ontmoeting in Anna Paulowna en begint om 20:00 uur.

 

 

 

De vergaderorde van het openbare fractieoverleg is als volgt:

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.

 

Agenda:

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. De heren Ton van Dortmont en 2 anderen namens Nuon, ECN en Windcollectief over Windpark Wieringermeer
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 16 oktober
 4. Raadsvergadering 28 november. Zie agenda raadsvergadering
 5. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 14 november
 6. actuele zaken
  1. Presidium: verkiezingsborden (zie bijgevoegd draaiboek verkiezingen),onderwerpen RTG in eerste kwartaal
  2. Sociaal domein, inzet PGB’s
 7. van de wethouder
 8. van het bestuur
 9. rondvraag/wvttk
 10. sluiting