Uitnodiging openbare fractievergadering van 8 juni 2015