Uitnodiging openbare fractievergadering van 16 maart 2015