Door Fractie op 15 maart 2015

Uitnodiging openbare fractievergadering van 16 maart 2015

Graag willen wij u uitnodigen voor de openbare fractievergadering van 16 maart 2015.

 

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 16 maart 2015 , 20 uur in de Ontmoeting

Opening/mededelingen

  1. Inspreken
    1. Nog geen aanmeldingen
  2. Ingekomen post/stukken
  3. Raadsvergadering 26 maart.
  4. Politieke agenda/uitnodigingen,
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 26 maart 2015

 

 

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie