Uitnodiging voor de openbare fractievergadering van 11 december 2013