Door Fractie op 12 november 2015

Uitnodiging openbare fractievergadering

Hierbij de uitnodiging en agenda voor de openbare fractie vergadering, dat wordt gehouden op maandag 16 november om 20.00 uur in de Ontmoeting, vergaderzaal 2, te Anna Paulowna.

 

 

 

Tijdens het openbare fractie overleg bespreken we de raadsagenda van 26 november. In de uitnodiging is de voorlopige agenda vermeld. Het accommodatiebeleid wordt er nog aan toegevoegd onder besluitvorming. De raad heeft besloten een raadscommissie te vormen die vòòr de 26e meet aanvullende kaders komt voor het onderdeel zwembaden en mogelijk een amendement op het voorstel om initiatiefgroepen de gelegenheid te geven hun ideeën voor de binnenbaden uit te werken tot goed onderbouwde plannen. Daarvoor krijgen ze meer tijd en dus ook een setje randvoorwaarden mee. Voorts op de agenda voor de raad de voorstellen rond schuld hulpverlening, de subsidies voor 2016 en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. De aanpassing gaat voornamelijk over de verdeling van de kosten van de veiligheidsregio. Hollands Kroon is daarbij in het nadeel. En zo tegen het jaareinde krijgt de raad een reeks aanpassingen voor diverse verordeningen over de lokale lasten (riool, afval, OZB enz.). Dit zijn uitwerkingen van de besluiten over de begroting 2016.

De fractie hoort natuurlijk graag wat onze inwoners ervan vinden. Insprekers zijn zoals altijd van harte welkom om over deze of welke andere willekeurige onderwerpen dan ook de aandacht te vragen van de fractie.

Agenda fractievergadering 16 november 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 26 oktober.
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Link vergaderstukken raad 26 november 2015

 

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie