Uitnodiging openbare fractievergadering 20 mei 2015