Door Fractie op 19 mei 2015

Uitnodiging openbare fractievergadering 20 mei 2015

Op 20 mei houden wij een openbare fractievergadering in de Ontmoeting te Anna Paulowna aanvang 20:00 uur. Hierbij nodigen wij uit deze bij te wonen. Wilt inspreken meldt u zich dan bij Sylvia Buczynski telefoon  0224 215826. U kunt zich ook voor de vergadering aanmelden.

 

 

Agenda fractieoverleg 20 mei 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Insprekers
  3. ingekomen post/stukken (zie bijlage)Raadsvergadering 28 mei.
  4. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk

Sluiting

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie