Uitnodiging openbare fractievergadering 18 juni 2014