Door op 16 juni 2014

Uitnodiging openbare fractievergadering 18 juni 2014

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie nodig ik u uit voor de openbare fractievergadering van 18 juni 2014. De vergadering is in de Ontmoeting in Anna Paulowna en begint om 20:30 uur.

 

 

 

Agenda fractieoverleg 18 juni 2014

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. Nog geen aanmeldingen
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 14 mei 2014 (zie twee bijlagen)
 4. Raadsvergadering 26 juni.
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
 6. Actuele zaken
  1. Presidium
 7. Mededelingen van het bestuur
 8. Rondvraag/wvttk
 9. Sluiting

 

De vergaderorde van de openbare fractievergadering is als volgt:

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.