Uitnodiging openbare fractievergadering 15 april 2015