Door Fractie op 11 april 2015

Uitnodiging openbare fractievergadering 15 april 2015

Op 15 april houden wij een openbare fractievergadering in de Ontmoeting te Anna Paulowna aanvang 20:00 uur. Hierbij nodigen wij uit deze bij te wonen. Wilt inspreken meldt u zich dan bij Sylvia Buczynski telefoon  0224 215826. U kunt zich ook voor de vergadering aanmelden.

 

 

Agenda openbare fractievergadering 15 april 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 23 april. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. rondvraag/wvttk
  9. sluiting

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering

 

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie