Uitnodiging openbare fractievergadering 14 maart 2016