Door Fractie op 14 maart 2016

Uitnodiging openbare fractievergadering 14 maart 2016

De fractie van de PvdA Hollands Kroon wil u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering van 14 maart om 20.00 uur in de Ontmoeting te Anna Paulowna.

 

 

 

Agenda openbare fractievergadering 14 maart 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 24 maart.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting
Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie