Door Fractie op 17 april 2016

Uitnodiging openbare fractie vergadering 20 april 2016

Wij nodigen u uit voor de openbare fractie vergadering van de PvdA. Het overleg wordt gehouden op 20 april in vergaderruimte 3 van De Ontmoeting te Anna Paulowna en begint om 20.00 uur.

 

 

 

Inwoners die met de fractie willen spreken of een kwestie willen voorleggen zijn van harte welkom. Daarnaast bespreekt de fractie natuurlijk de komende raadsvergadering. Belangrijkste agendapunt is het besluit om de opgestelde ontwerp omgevingsvisie vrij te geven voor de inspraak. Belanghebbenden kunnen gedurende de ter visie legging van de Omgevingsvisie hun zienswijze kenbaar maken, dat hoeft dus nog niet voorafgaande aan de komende raadsvergadering. Eind dit jaar wordt de Omgevingsvisie definitief door de gemeenteraad vastgesteld.

Verder op de raadsagenda de mogelijkheid een zienswijze te geven op het college standpunt over de risicobeheersing zouttoename bij het havengebonden bedrijventerrein.

Agenda fractievergadering 20 april 2016

  1. Opening/mededelinge
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 28 april.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting
Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie