Door Afdeling Hollands Kroon op 20 januari 2016

Uitnodiging Ledenvergadering

Maandag 8 februari houdt de PvdA Afdeling Hollands Kroon een algemene ledenvergadering. In het dorpshuis in Haringhuizen. De afdeling PvdA Hollands Kroon nodigt u van harte uit.

 

 

 

Uitnodiging Ledenvergadering

Datum                 8 Februari 2016

Locatie:

Dorpshuis Haringhuizen, Dorpsstraat 17, 1769 HA Haringhuizen

Start                    20.00         (inloop vanaf 19.30)

Agenda en sprekers:                         

  1. Sylvia Buczynski

Verslag bijeenkomst Schagen n.a.v. met Nico Schrijver over vluchtelingenproblematiek.

  1. Jan Steven van Dijk

Sociaal domein en de aanbesteding zorginkoop.

  1. Fijko van der Laan

Jaaroverzicht fractie

  1. Ruud de Vroome

Update nieuwe ledendemocratie

  1. Bestuursaangelegenheden
  2. Goedkeuring leden voor de financiën en werkplan 2016
  3. Herverkiezing bestuursleden:

* Ruud de Vroome bestuurslid

* Paul Medema bestuurslid

* Aletta Isbrucker secretaris

Mocht u interesse hebben om ons bestuur te komen versterken of  u als tegenkandidaat op te geven dan kunt u zich op geven tot en met 5 februari bij onze voorzitter Elbert Volkers.

Email: fam.volkers@hetnet.nl

 

 

 

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon