Door Amanda van Dijk op 15 april 2014

Uitnodiging ledenvergadering op 29 april

Ik wil u graag uitnodigen voor de leden- vergadering van 29 april. De vergadering wordt gehouden in Dorpshuis ‘t Skrale End, Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland

 

 

 

Partijgenoten,

De verkiezingen zitten erop. We hebben er met velen hard aan getrokken, er alles aan gedaan. Het resultaat viel niet helemaal mee, maar gezien de landelijke trend mogen we zeker niet klagen. We hebben 3 zetels behaald, die nu bezet worden door Jan Steven van Dijk, Fijko van der Laan en Sylvia Buczynski. Senioren Hollands Kroon heeft als grootste partij een informateur aangesteld en er heeft een eerste gespreksronde plaatsgevonden. We hebben aangegeven dat we positief staan ten opzichte van deelname aan een coalitie, als er inhoudelijke overeenstemming is en we op respectvolle wijze afspraken kunnen maken. We wachten nu af op wat er komen gaat.

Ondertussen draait de afdeling door. De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd. Een deel van de huidige bestuursleden, waaronder ikzelf, treed af en stelt zich niet meer herkiesbaar. We willen graag nieuwe bestuursleden kiezen in een ledenvergadering op dinsdag 29 april.

Amanda van Dijk                    voorzitter, aftredend, niet herkiesbaar

Aletta Isbrucker                      secretaris

Jan Martens                             penningmeester, aftredend, niet herkiesbaar

Rutger Jan Bredewold           bestuurslid, campagnecoördinator

Paul Medema                           bestuurslid, perscoördinatie, contact met fractie

Ruud de Vroome                     bestuurslid, webmaster

Bert Lont                                    bestuurslid, aftredend, niet herkiesbaar

 

Met hartelijke groet,

Amanda van Dijk

voorzitter PvdA Hollands Kroon

Agenda

Datum      dinsdag 29 april 2014,

 

Locatie      Dorpshuis ‘t Skrale End, Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland

 

inloop met koffie vanaf 19.30, start 20.00 uur

                           

Agenda                               

Financieel verslag over 2013
– Verkiezing reserve kascontrolecommissielid:  in 2015 kascontrole door Elbert Volkers en Rutger Jan Bredewold.
– Verkiezing congresafvaardiging: Loek Groen is herkiesbaar, Tonny Verdonk  als vervanger herkiesbaar.
– Verkiezing afvaardiging gewest: Theo van Herwerden herkiesbaar.
– Terugblik op de afgelopen 2,5 jaar door Jan Steven van Dijk
– Verkiezing bestuur

Voorzitter                                          Jan Boeijink

Penningmeester                             Bertus Spaansen

Bestuurslid                                        Gabriël Weij

– Vooruitblik
– Jubilarissen

22.00 uur Afsluiting vergadering, nazit

Carpoolen is handig. Zoekt u iemand om mee naar Westerland te rijden, bel me dan 06 53 964 963.

 

Amanda van Dijk

Amanda van Dijk

Ik sta op plek 5 van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2018. Bijzonder, want behoorlijk in de schijnwerpers. Na alle jaren als secretaris en voorzitter van de afdeling en ook als gewoon ‘actief lid’ nu dan op een verkiesbare plaats. Daar zal ik mijn best voor doen! Ik heb veel ‘meegemaakt’ van het

Meer over Amanda van Dijk