Door Afdeling Hollands Kroon op 28 maart 2015

Uitnodiging ledenvergadering 30 maart 2015.

Aanstaande maandag 30 maart 2015 is er een algemene ledenvergadering in de Cultuurschuur in Wieringerwerf.

 

 

 

Beste leden,

Graag wil het bestuur u uitnodigen voor een afdelingsvergadering op maandag 30 maart 2015 vanaf 20:00 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. U kunt inlopen vanaf 19:30 uur.

De vergadering begint met een formeel gedeelte over de jaarrekening. Verder heeft onze huidige voorzitter Jan Boeijink aangegeven te willen stoppen als voorzitter van onze afdeling. Onze vicevoorzitter neemt zijn taken waar en stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het secretariaat. (alettaisbrucker.pvda@ziggo.nl of tel. 0224215826)

Na dit formele gedeelte zullen we met elkaar spreken over de voortgang van de drie decentralisaties in onze gemeente. De gemeente is nu ongeveer drie maanden verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, Ouderenzorg en Participatie en we zijn erg benieuwd hoe we dit nu met elkaar ervaren. oordvoerder Participatie in de Tweede Kamer, John Kerstens zal hier ook bij aanwezig zijn. Daarnaast zijn diverse

maatschappelijke organisaties uitgenodigd om ook van deze te horen hoe zij de overgang hebben ervaren, welke problemen zij tegenkomen en hoe we deze kunnen oplossen. Dit zal gebeuren in aparte groepen met aan elke tafel deskundigen.

Graag tot dan!

Aletta Isbrucker, secretaris

Datum Maandag 30 maart 2015

Locatie De Cultuurschuur, Loggersplein 1 te Wieringerwerf

Agenda

  1. Start (20:00 uur)
  2. Goedkeuring jaarrekening 2014 door kascommissie
  3. Verkiezing voorzitter
  4. Discussie 3 decentralisaties
  5. Sluiting & borrel (22:00 uur)
Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon