Door op 13 april 2014

Uitnodiging fractievergadering 17 april 2014

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Hierbij wil ik u namens de fractie u gaarne uitnodigen voor de fractievergadering van 17 april 2014. Deze begint 20:00 uur in de Ontmoeting.

 

 

 

Beste mensen,

Donderdag 3 april ’14 hebben we als nieuwe fractie onderling overlegd hoe de taken te verdelen. Daar is het volgende uitgekomen:

 

Fijko

Fractievoorzitter, eerste woordvoerder/portefeuilles op gebied van algemene zaken, burger en bestuur

Programma 0 – raad en B&W, KCC en servicepunten, voorlichting, ICT/Egem-i, burgerparticipatie en kernenbeleid, burgerzaken/verkiezingen, regionale samenwerking,

Programma 1 –  brandweer, rampenbestrijding, lokaal veiligheidsbeleid,

Programma 3 – economie, regionale economische ontwikkeling, recreatie & toerisme, duurzame energie

Programma 9 – WOZ, gemeentelijke belastingen, planning & control, financiering

Sylvia

Plaatsvervangend fractievoorzitter/fractie secretaris, eerste woordvoerder/portefeuilles op gebied van fysieke leefomgeving

Programma 8 – grondbeleid, RO, bestemmingsplannen, woningbouw, stads- en dorpsvernieuwing, handhavingsbeleid RO,

Programma 7 – riolering, waterzuivering, milieubeheer, afvalverwijdering

Programma 2 – wegen, straten, pleinen, gladheidbestrijding, openbare verlichting, bruggen en duikers, verkeersveiligheid, baggeren

Programma 3 – bedrijventerreinen

Programma 5 – openbaar groen, hertenkampen, speeltoestellen

Jan Steven

Eerste woordvoerder/portefeuilles op gebied van sociaal domein

Programma 4 – onderwijshuisvesting, Wet OKE, BOJOZ, sport en cultuur in brede scholen, leerlingenvervoer, volwasseneducatie

Programma 5 – bibliotheek, accommodatiebeleid, sportaccommodaties, gymzalen, oudheidkunde, musea, overig recreatie

Programma 6 – decentralisaties (WWB, Wajong, WSW, AWBZ, WMO), minimabeleid, vrijwilligerswerk, subsidiebeleid, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk

Programma 7 – jeugdgezondheidzorg, CJG, alcoholmatiging, anti drugbeleid jongeren

Afhankelijk van het coalitie overleg zal de nieuw gekozen raad wellicht het commissiestelsel gaan invoeren. De fractie wil in dat geval de opvolgers nadrukkelijk betrekken bij het raadswerk in de commissies. Ons verzoek is daarom aan Elbert, Paul, Folkert maar ook anderen op welke wijze en op welke onderwerpen zij de fractie kunnen ondersteunen en in welke commissie zij bereid zijn actief te participeren.

Mocht er geen commissiestelsel ingevoerd worden, dan zouden we toch graag een beroep op de opvolgers van de lijst willen doen en vragen op welke portefeuilles je een bijdrage zou kunnen leveren. We denken dan aan het actiever koppelen aan de eerste woordvoerders.

Tijdens het eerstkomende fractieoverleg op 17 april zouden we hier graag met jullie over willen spreken. In de uitnodiging voor 17 april zal in ieder geval een verzoek komen om vast na te denken over onderwerpen voor de volgende canvasacties. Ook willen we graag spreken over de actieprogramma’s die tijdens de campagne gelanceerd zijn. Hoe geven we daaraan een opvolging. Dat geldt trouwens ook voor de opmerkingen die we hebben gehoord bij onze deur-aan-deur gesprekken.

Tot slot de stand van zaken in de coalitie onderhandelingen. Gisterenmiddag sprak ik bij toeval Menno Huisman die het krantenbericht bevestigde: Senioren en LADA zijn met elkaar in gesprek over een rompprogramma. Daarna wordt bezien welke partijen worden uitgenodigd om daarbij aan te haken. Verder dus geen nieuws. Ons gespreksverslag met de informateur heb ik als bijlage toegevoegd. In het kader van de transparantie kan dat op de website gepubliceerd worden, samen met de eerder ingediende antwoorden op schriftelijke vragen.

Groet, Fijko

Agenda openbare fractievergadering

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken

Jan Booy over initiatief tot brainstorm met raadsleden over betere relatie inwoner-gemeente (zie bijlage voor opzet)

  1. ingekomen post/stukken

notulen overleg 19 februari 2014 (zie bijlage)

  1. Raadsvergadering 24 april. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden). Er zijn nog geen agendapunten, wellicht coalitie akkoord en benoeming wethouders.
  2. politieke agenda/uitnodigingen

zie bijlage agenda  3 april

  1. actuele zaken

Presidium en coalitie overleg

Formeren steunfractie, taakverdeling

  1. van de wethouder
  2. van het bestuur
  3. rondvraag/wvttk
  4. sluiting

 

Bijlage:

Fijko,

Wat mij betreft zijn de opties; 22/4, 8/5, 13/5. Ik leg deze data voor aan een aantal mensen uit mijn netwerk. Als jij dat doet aan jouw zijde.

Kern van de avond is de vraag hoe (beter) verbinding te maken is tussen de realiteit van de beleving van burgers en ondernemers enerzijds en de realiteit van een toekomstbeeld, neergelegd in de strategische visie (update versie) anderzijds.
Resultaat van de discussie zijn:
* thema’s die meer aandacht verdienen,

* gedachten over de rol van de gemeente, de relatie met burgers en ondernemers,

* ideeën over de manier waarop burgers/ondernemers betrokken worden in de ontwikkelingen van de gemeente.

De start uit een (korte) presentatie van een aantal incidenten die een beeld schetsen van de beleving van de burger/ondernemer. Inhoudelijk gaan we niet in op de afzonderlijke incidenten. Voor mij is de avond mislukt als we blijven steken in verwijten of welles-nietes spelletjes.
Ik ga er vanuit dat de deelnemers praten vanuit hun betrokkenheid bij de gemeente, en niet vanuit een politieke partij of een belangengroep. Daarnaast heeft het mijn voorkeur als er geen pers bij de discussie aanwezig is.

Ik stuur volgende week een programmavoorstel op. Wat mij betreft is het aantal deelnemers minimaal10 tot maximaal16.

Als onder de volgers van deze discussie mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen, laat dat dan even weten.

Groet,

Jan

 

Klik hier voor de inbreng PvdA bij de informateur.

Klik hier voor het invulformulier vragen tbv gesprek met informateur PvdA