Door op 3 juni 2015

Toegankelijkheid gemeentelijke website

Ik heb vragen gesteld over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

Uit een recent onderzoek dat de Stichting Drempelvrij uitvoerde in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat een hoop gemeentelijke websites niet goed bruikbaar zijn voor mensen die bijvoorbeeld blind of motorisch beperkt zijn.

Over de website van de gemeente Hollands Kroon rapporteert men dat voor het onderzoek de eigenverklaring is geraadpleegd. Hollands Kroon krijgt daarmee de volgende beoordeling:

Scope: Voor burgers belangrijke vormen van ondersteuning of dienstverlening op de primaire website van de gemeente zijn buiten de verklaring gehouden (denk aan een digitaal loket, formulieren, etc.).

De Stichting Drempelvrij heeft de website dus niet kunnen beoordelen.

Hollands Kroon streeft naar digitale dienstverlening tenzij. Hiermee verplicht Hollands Kroon zich in de ogen van de PvdA fractie om deze digitale dienstverlening maximaal toegankelijk te maken. Dit is gezien de huidige beoordeling nog niet het geval. Was dat wel het geval had u mogelijk de beoordeling ‘drempelvrij’ gekregen (of eventueel ‘verouderde verklaring’ of ‘voldoet aan een verouderde standaard’).

De fractie van de PvdA wil graag weten:

  1. Welke delen van de website zijn buiten de verklaring gehouden en waarom?
  2. Bent u bezig er voor te zorgen dat de website van de gemeente in aanmerking komt voor de verklaring ‘drempelvrij’? Zo ja, op welke termijn denkt u dit te realiseren zo nee, waarom niet?

 Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon

Met vriendelijke groet,

Jan Steven van Dijk