Door op 3 juni 2015

Toegang tweedelijnszorg

Ik heb schriftelijke vragen gezet over de toegang tweedelijnszorg. Ik verbaas me dat als mensen door de huisarts worden doorverwezen naar Geriant een extra stap moet worden gezet voordat mensen kunnen worden gediagnostiseerd door Geriant.

 

 

Geachte leden van het college,

De fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon werd in de afgelopen periode diverse malen benaderd door zorgaanbieders die hun verbazing uitspraken over de in hun ogen onnodige extra stappen die u toepast om cliënten toegang te verlenen tot tweedelijnszorg. Dit in tegenstelling tot de werkwijze van bijvoorbeeld de gemeente Den Helder en/of Texel.

Als een inwoner door een huisarts verwezen wordt naar Geriant voor diagnostiek inzake dementie en daar het hele diagnosetraject doorlopen heeft, neemt de gemeente Den Helder het advies over en beschikt conform. In Hollands Kroon kiest men er voor na het diagnosetraject bij Geriant een vraagverhelderingstraject te starten (zijnde 1 of meer keukentafelgesprekken) en pas dan te beschikken.

Afgelopen dinsdag gaf u tijdens de informatiebijeenkomst aan dat u wilt werken aan een vertrouwensrelatie / partnerschap met zorgaanbieders en dat u zich zorgen maakte over de hoge uitvoeringskosten die de decentralisaties met zich mee brengen. Tijdens deze bijeenkomst gaf u er ook blijk van de huidige zorgaanbieders maar beperkt te vertrouwen.

Vragen;

  1. Is uw beperkte vertrouwen in de gecontracteerde zorgaanbieders de verklaring voor deze werkwijze?
  2. Zo niet, wat is dan de reden voor deze werkwijze?
  3. Indien u uw voornemen om met een of enkele zorgaanbieders samen te gaan werken realiseert, past u dan uw werkwijze aan? Het zou een optie zijn dan de toegang helemaal bij de betreffende zorgaanbieder onder te brengen?
  4. In hoeveel procent van de gevallen bent u na het vraagverhelderingstraject tot een ander dan het door een zorgverlener voorgestelde traject gekomen?
  5. Wat heeft deze werkwijze gekost en opgeleverd?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon

Met vriendelijke groet,

Jan Steven van Dijk