Door op 3 november 2016

Tjeerd Talsma 1950 – 2016

Het overlijden van Tjeerd Talsma laat mij niet onberoerd. Ik heb veel met Tjeerd samengewerkt en daarom een herdenkingsartikel van mijn hand.

 

 

 

ttjeerd-talsma-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjeerd leerde ik kennen toen hij nog lid was van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Anna Paulowna. Als bestuurslid en zoveelste opvolger op de kandidatenlijst bezocht ik zeer frequent de fractievergaderingen en de raadsvergaderingen. Het was altijd een genot om hem te horen spreken. Duidelijk articulerend, altijd met een vleugje humor, en zeer bevlogen, over welk onderwerp dan ook. Een prachtige sociaaldemocraat die in ieder geval tot zijn vertrek uit de lokale fractie de boel goed bij elkaar wist te houden. Een betere inspiratiebron om ook zelf aan de slag te gaan kon ik mij niet voorstellen. In 2000 vertrok Tjeerd definitief naar de provincie maar dat wilde niet zeggen dat we geen contacten meer onderhielden. Tjeerd spoorde mij aan om in zijn voetsporen te treden in zowel Polderse Gemeenschap als in het Gewestelijk Bestuur van Noord-Holland van de PvdA. Als Statenlid kwam Tjeerd zeer geregeld naar de Kop bij de regionale bijeenkomsten om te horen wat wij aan wensen en knelpunten hadden. Altijd was zijn inbreng positief, opgewekt maar ook beslist wat betreft zijn eigen opvattingen. Als fractievoorzitter van de PvdA-Statenfractie is hij ook zeer behulpzaam geweest bij de realisering van het natuurgebied Kruiszwin. Ik was inmiddels wethouder geworden en maakte me sterk voor de ontwikkeling van een natuurgebied rond de Kruiszwinsloot. We kwamen in de financiering nog ongeveer € 200.000, = te kort. ‘Dat los ik voor je op’ beloofde hij en inderdaad werd in november 2008 per amendement op de provinciebegroting dat extra bedrag toegekend, zelfs unaniem aangenomen dus kennelijk zeer doorslaggevend beargumenteerd. Met genoegen was ik er begin dit jaar bij toen Tjeerd de ‘Knoop in de zakdoek’ onderscheiding kreeg van de milieu- en natuurorganisaties als gedeputeerde milieu voor zijn beloofde inzet op die portefeuille.

Eerder had ik als wethouder met Tjeerd als gedeputeerde ruimtelijke ordening te maken. Samen bezochten we de Woningbouwvereniging om de locatie achter de Molenvaart te bespreken. Zijn opvatting was ook toen beslist: toon nut en noodzaak maar aan en dan kan het.

Zo lang als het kon kwam Tjeerd naar de Kop van Noord-Holland om met ons te overleggen en ook om uit te leggen wat voor hem belangrijk was en wat de provincie wel of niet kon betekenen voor ons. In hem verliezen we een warm pleitbezorger van ons gebied en onze inwoners en bovendien een aardig en aimabel mens. We zullen hem node missen. Ik wens zijn vrouw en kinderen alle kracht en sterkte om dit verlies te verwerken.