Door Sylvia Buczynski op 23 april 2016

Technische vragen omgevingsvisie Agriport

Ten behoeve van de raadsvergadering van 28 april aan staande heb ik technische vragen gesteld over de ontwerp omgevingsvisie  pagina 19 van Agriport en de duurzame ontwikkeling aldaar.

 

 

 

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

Geachte leden van het college,

In de ontwerp omgevingsvisie, pag. 19, Agriport

In de omgevingsvisie wordt samenwerking als een belangrijk kenmerk van Agriport A7 genoemd.  Gesteld wordt dat er goede mogelijkheden ontstaan voor gebruik van reststromen (warmte, proceswater, CO2). Dit zien we o.a. terug in de samenwerking van de glastuinbouwers en bedrijven op het gebied van een duurzame water- en energietoevoer.

  1. In hoeverre wordt momenteel door de glastuinbouw gebruik gemaakt van de bronnen die vrijkomen bij de datacenters?
  2. Zo nee, waarom gebeurt het niet?
  3. Is het nog steeds de bedoeling dat er een wisselwerking tussen glastuinbouw en datacenters gerealiseerd wordt?
  4. Wat is de termijn waarbinnen dit zal gebeuren?

Met vriendelijke groet,

Sylvia Buczynski,

namens fractie PvdA

De omgevingsvisie Agriport is te vinden bij de agenda van de raadsvergadering.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski