Technische vraag over de handhaving van de bijdrage landschappelijke inpassing.