Door Sylvia Buczynski op 23 april 2016

Technische vraag over de handhaving van de bijdrage landschappelijke inpassing.

Ten behoeve van de raadsvergadering van 28 april aan staande heb ik technische vraag gesteld over de ontwerp omgevingsvisie. In de voormalige gemeente Anna Paulowna was per structuurvisie bepaald dat bedrijven die zich bij vestiging op een nieuw bedrijventerrein € 3,50 per vierkante meter moest bijdragen voor landschappelijke inpassing.

 

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

Geachte leden van het college,

In de ontwerp omgevingsvisie, pag. 5 staat een opsomming van visies die komen te vervallen, zoals de ‘Structuurvisie Bedrijventerreinen Anna Paulowna’.

In de twee oude structuurvisies van Anna Paulowna is voor de landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen (zoals Kooyhaven) nadrukkelijk een bijdrage van € 3,50 per m2 vastgelegd.

Blijft deze voorwaarde gehandhaafd als de Omgevingsvisie van kracht wordt?

Toelichting

De landschappelijke inpassing is van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak (de omwonenden). D.m.v. een vastgelegde bijdrage per vierkante meter wordt (en blijft) dit ‘maatwerk’ gewaarborgd.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Buczynski,

namens fractie PvdA

De ontwerp omgevingsvisie is te vinden bij de agenda van de raadsvergadering.

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski