21 maart 2014

Studiedag WMO, burgerkracht en zelfredzaamheid

Op vrijdag 4 april 2014 houdt de provinciale werkgroep ouderen 50 + een studiedag over WMO en burgerkracht in Alkmaar.

 

 

Er gaat veel veranderen voor ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig blijven wonen. Begeleiding en zorg thuis, nu nog landelijk geregeld is straks de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten gaan zelf bepalen hoe ze dit vorm gaan geven.  Burgerkracht en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker gevonden.   Tegen welke regels lopen burgerinitiatieven aan, waar hebben zij last van en waar liggen mogelijke oplossingen?   Voor wie is de studiedag?

Deze dag is bedoeld voor raadsleden, wethouders, leden van provinciale staten, ouderenbonden,  vakbonden,  leden van  Wmo-raden of/en seniorenraden en andere belangstellenden. Ook welkom zijn vrijwilligers en alle anderen die betrokken zijn bij burgerinitiatieven.

4 april 2014 van 9.30 – 14.00

Plaats: Conferentieruimte ROC Horizon College Alkmaar Kruseman van Eltenweg 4 Alkmaar

Programma studiedag:

9.30 uur    Inloop met koffie en thee in de conferentieruimte

10.00 uur  Opening door dagvoorzitter Edward Vos ,voorzitter van de werkgroepm

10.05 uur   Inleiding door Grace Tamal lid van de Tweede Kamer   Het belang van maatschappelijke initiatieven, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

10.25 uur  Inleiding door directeur dhr. Jacques Loomans van Zorgbelang Noord-Holland  Wat vraagt het van de overheid om participatie van zorgvragers          en burgers te stimuleren. Waar kan de overheid het ‘meedoen’ in de maatschappij burgerinitiatieven beter en efficiënter ondersteunen.

10.45 uur Forumdiscussie   Tegen welke regels lopen burgerinitiatieven aan, waar hebben zij last van en waar liggen mogelijke oplossingen?

Forumleden zijn: Nel Klaassebos van het Odense Huis Amsterdam,  Jaap de Knegt van platform Dorpshuizen Noord-Holland, Marieke Boon van de Hugo Hopper uit Heerhugowaard en Jacques Loomans van Zorgbelang Noord-Holland

11.00 uur In discussie met de zaal o.l.v. dagvoorzitter Edward Vos

11.15  uur Pauze

11.30 uur discussiegroepen met de forumleden

12.15 uur  Lunch

13.00 uur Presentatie vanuit de discussiegroepen

13.30 uur Inhoudelijke afsluiting door gedeputeerde Provincie Noord-Holland Elvira Sweet met na afloop een borrel om na te praten

U kunt zich aanmelden bij: Edward Vos edwardvospvda@yahoo.com of het secretariaat p/a Bakenessergracht 86 c 2011 JV Haarlem

Parkeren:  het dient de aanbeveling om zoveel mogelijk met het openbare vervoer te komen.   Het Horizon College bevindt zich aan de achterkant van het Station en op 2 minuten loopafstand. Parkeren bij de school is alleen voor Personeel, en bied alleen mogelijk als er ruimte vrij is.

Verder zijn er de volgende mogelijkheden voor parkeren dicht bij de school:  Q-park Kruseman van Eltenweg, bevindt zich tegenover de school op 2 minuten loopafstand aan de achterkant van het station, is 24 uur open en betaald parkeren. Parkeergarage De Kazerne Helderse weg, bevindt zich op 5 minuten loopafstand van de school, is 24 uur open en betaald parkeren.