Door Elbert Volkers op 20 juni 2013

Strategische visie sociaal domein

Elbert Volkers heeft het onderstaande mede namens de fractie uitgesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juni 2013.

Zijn betoog begon met : “De vraag naar zorg groeit en het budget krimpt. Dit raakt de zorg voor alle kwetsbare burgers. Zorgvuldig opereren en het maken van weloverwogen keuzes is belangrijk.”

Niet zomaar een zin uit de strategische visie op de 3 transities en transformatie binnen het sociaal domein kop van Noord-Holland, maar een met een enorme verantwoordelijkheid naar onze inwoners.

Vele hebben het afgelopen jaar met zorg gewerkt aan deze transitie.  Bovenlokale samenwerking is gezien de complexiteit van wetgeving en uitvoering een essentiële voorwaarden om de bestaande taken in het sociaal domein goed uit te voeren. Met deze strategische visie ( voor elkaar en met elkaar) zetten we een goede stap om een betaalbare sociale infrastructuur vorm te geven. We kunnen dit niet alleen. Waar nodig voeren zorgpartners van de gemeente het gemeentelijk beleid uit enerzijds omdat bij sommige arrangementen de gemeente zelf uitvoerder en financier is en bij andere arrangementen zijn het de partners zoals Centra voor Jeugd en Gezin, thuiszorginstellingen. scholen leerwerkinstellingen en sociale werkvoorziening die uitvoering geven aan dit beleid. Met elkaar moet er een verbinding gemaakt worden tussen de behoefte van de burgers en de financiële en organisatorische mogelijkheden van gemeenten en de genoemde instellingen

De Fractie van de PvdA heeft vertrouwen in de opzet en uitvoering van dit document omdat de burger de beschikking heeft over adequate maatschappelijk ondersteuning  en zorg afgestemd op behoefte, zijn eigen mogelijkheden en zijn omgeving . Het gaat om meedenken, meedoen, en zelfredzaamheid van de burger en de gemeentelijke zorg die hierop aansluit.

We willen de wethouder Jan Steven van Dijk en zijn medewerkers een compliment geven voor de zorgvuldigheid waarmee deze visie tot stand is gekomen. Maar ook alle maatschappelijk partners bedanken voor hun inzet. We gaan akkoord met de visie op het sociaal domein

Fractie PvdA

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers