Door Sylvia Buczynski op 10 maart 2016

Stoppen dorpsraad Nieuwe Niedorp

De  Dorpsraad van Nieuwe  Niedorp is gestopt. Dit is het gevolg van het coalitie standpunt dat dorpsraden overbodig zijn en dorpsraden niet meer te subsidiëren. De PvdA is tegen het coalitie standpunt en vindt dat een dorpsraad een belangrijke schakel is in de burgerparticipatie.

 

Beste dorpsraad Nieuwe Niedorp,

Het is zeer teleurstellend dat de dorpsraad Nieuwe Niedorp heeft moeten besluiten om zichzelf op te heffen.

Zoals u weet is de PvdA – eerst in Niedorp en later in Hollands Kroon – altijd een pleitbezorger geweest voor dorpsraden. Ondanks de discussies over legitimiteit en vorm vonden en vinden we het belangrijk – als daartoe bij de inwoners behoefte bestaat – dat dorpsraden gestalte kunnen krijgen en dat deze een kans geboden wordt om zich te organiseren, te ontwikkelen en om van zich te laten horen. Wij vinden dat ze daarbij steun verdienen van de gemeente. Ook financieel: om goed te kunnen functioneren zijn middelen nodig.

Helaas hebben we in onze pogingen om de dorpsraden wat serieuzer te laten nemen weinig steun ondervonden van de andere partijen. Om het wat breder op de agenda te zetten en meer begrip en kennis te krijgen hebben we vorig jaar zelfs een miniconferentie georganiseerd.

Wij zijn er altijd van uitgegaan dat je vertrouwen moet geven; daarbij hoort geld. Onze motie op 5 maart 2015 om een bedrag vrij te maken voor de dorpsraden (en bredere ondersteuning) heeft het niet gehaald; alleen CU en GL steunden ons. Het mag duidelijk zijn dat wij ons niet aangesproken voelen door het verwijt in uw afscheidsbrief (het niet nakomen van beloftes en het weinige vertrouwen in bestuurders en politiek).

Wat ons betreft heeft u het nut van dorpsraden met glans bewezen; de in november georganiseerde bijeenkomst getuigt van uw serieuze aanpak!

Het spijt ons dan ook zeer dat u besloten heeft de dorpsraad Nieuwe Niedorp op te heffen, maar wij begrijpen dat het zonder enige financiële tegemoetkoming vrijwel onmogelijk is om uw goede werk voort te zetten. Wellicht gaat er in de toekomst een andere wind waaien, die nieuwe kansen biedt.

Namens onze fractie wil ik u allen hartelijk danken voor uw inzet.

Met vriendelijke groeten,

Sylvia Buczynski (namens PvdA)

PS. Iedereen kan zich gratis abonneren op overheid.nl. In ‘berichten over uw buurt’ kunt u aangeven over welk gebied u informatie wilt ontvangen. U krijgt dan automatisch bericht over vergunningen, aanvragen bestemmingsplannen e.d.).

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski