Door Sylvia Buczynski op 3 juli 2016

Spannend

Biedt Hollands Kroon de mogelijkheid om een asielzoekerscentrum te vestigen in de gemeente; dat was het grote onderwerp van de raadsvergadering op dinsdag 28 juni. Het beloofde een spannende raadsvergadering te worden, niet alleen vanwege het onderwerp, maar ook omdat sommige fracties via de media al te kennen hadden gegeven tegen de komst van een AZC te zijn; tegen het voorstel van hun eigen coalitie. En hoe zou de stemverhouding uitpakken?

 

 

Scan_Pic0001De PvdA is voorstander van de vestiging en wat ons betreft is het aantal van 300 bewoners (de ondergrens voor het COA) prima. Op de vier informatieavonden hebben onze inwoners immers aangegeven dat ze liever een zo klein mogelijke opvang willen.

Veiligheid en begeleiding zijn sleutelwoorden. Veel mensen willen de vluchtelingen graag helpen.Uiteraard zijn er ook tegenstanders, maar in onze beleving en na het turven van de opmerkingen is dit een minderheid.

Tot mijn verrassing hadden zich niet bijster veel mensen aangemeld om de raadsvergadering bij te wonen. Het waren voornamelijk inwoners van Middenmeer. Een aantal sprekers wilde de raad duidelijk maken welke bezwaren ze hebben tegen de verbouwing van de ‘Oude Beurs’ tot een aanvullende opvang voor 100 vluchtelingen.  Dit is een particulier initiatief, in samenwerking met het COA. Er is vooral bezwaar tegen de bestemming die het pand eventueel zou kunnen krijgen nadat de asielzoekers vertrokken zijn. Men voelt namelijk niets voor huisvesting van arbeidsmigranten. (Het is verbazingwekkend om te horen hoe gesproken wordt over ‘vreemdelingen’. Ik denk: het zijn toch mensen!)

 

In de eerste ronde bleken er bij sommige raadsleden nog veel onduidelijkheden te bestaan. Niet iedereen heeft goed begrepen hoe bepaalde regels en mogelijkheden zijn en helaas leest blijkbaar niet iedereen de stukken en memo’s – waarin feiten en cijfers te vinden zijn. Soms worden er ook alleen vragen gesteld om richting inwoners vooral te laten zien hoe ‘kritisch’ je bent…

De onbarmhartige woorden die door sommigen gesproken worden klinken akelig.

Ik hoor slappe, nietszeggende argumenten, die er met de haren bij gesleept zijn om het voorstel af te kunnen wijzen.

 

In de tweede ronde, na uitgebreide beantwoording en verduidelijking van de portefeuillehouder (burgemeester Nawijn), daagt men elkaar iets meer uit. Vooralsnog steunen behalve onze fractie alleen CDA, CU en GL het hele voorstel. Sommigen (zoals Wittink) kunnen niet met alle drie onderdelen instemmen.

Namens onze fractie slaat Fijko van der Laan de raad nog eens om de oren met het aantal asielzoekers dat opgevangen wordt in vergelijkbare dorpen als de onze; het gaat in verhouding om veel grotere aantallen. Hij noemt het een schande dat zoveel mensen uit zo’n grote gemeente als Hollands Kroon liever niets wil bijdragen aan de opvang van mensen die door oorlog huis en haard zijn kwijtgeraakt en dat we met zo’n schamel aantal komen. Sommige mensen worden wat ongemakkelijk van deze opmerkingen en het heeft gelukkig wel effect: het voorstel voor de vestiging van een AZC wordt – na een heroverweging van D66 en enkele leden van LADA – aangenomen met 15 tegen 14 stemmen.

Onze gezamenlijke motie (met Christen Unie en Groen Links) ‘van vertrouwen’ haalt het niet. De coalitiepartijen haasten zich om hun waardering uit te spreken voor het college, dat de opdracht van de raad zo goed heeft uitgevoerd, maar daar blijft het bij.

Het plan Middenmeer, dat eerst wel op de steun van VVD kon rekenen (initiatief van een ondernemer, dus wat wil je) geeft precies het tegenovergestelde beeld: dit plan wordt met 15 tegen 14 stemmen verworpen. Dat vinden wij best jammer, het zou mooi zijn als het gebouw opgeknapt wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Eerst opvang  (in eerste instantie voor twee jaar; met mogelijkheid tot verlenging) en daarna bijvoorbeeld als huisvesting -met zorg- voor ouderen. Wat het ook gaat worden, wij vinden dat de initiatiefnemer in goed overleg moet kijken hoe de bezwaren van de omwonenden (privacy) weggenomen kunnen worden.

Met het derde onderdeel: steun voor de vrijwilligers uit Niedorp/Winkel stemde de hele raad in. Hun sympathieke plan voor kleinschalige opvang is niet haalbaar omdat de beoogde gebouwen inmiddels een andere bestemming hebben gekregen, maar ook omdat de verbouwing van dergelijke gebouwen erg kostbaar is. Men gaat zich nu vooral richten op de begeleiding en integratie van vluchtelingen die zich – met vergunning –vestigen en dat kan je alleen maar van harte ondersteunen.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski