Door Sylvia Buczynski op 14 november 2016

Schriftelijke vragen verwarde mensen.

Ik heb schriftelijke vragen gesteld hoe de beleidsvorming is ten aanzien van verwarde mensen.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,
Naar aanleiding van het rapport Van Houten is in 2010 wetgeving betreffende ‘aanpak verwarde
personen’ beloofd (door het Rijk). Men kwam toen met een aanbeveling voor gemeenten om
vooruitlopend op wetgeving een eigen ‘Plan van aanpak verwarde mensen’ te maken. Verwarde
mensen kunnen voor veel overlast zorgen en vormen in sommige gevallen een gevaar voor zichzelf
en voor anderen.

Vragen:
1. In hoeverre heeft de gemeente Hollands Kroon te maken met verwarde personen?
2. Heeft de gemeente Hollands Kroon een plan van aanpak?
3. Kunt u kort schetsen hoe de gemeente handelt in voorkomende gevallen en welke andere
instanties daarbij betrokken zijn?
4. Speelt Incluzio een rol?

Toelichting
In ons land worden we regelmatig geconfronteerd met overlast (in sommige gevallen zeer ernstig)
door verwarde personen. Iedereen is erbij gebaat dat snel en adequaat wordt ingegrepen om erger te
voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Buczynski,
namens fractie PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski