Schriftelijke vragen Poldermolen

Door Sylvia Buczynski op 10 februari 2018

Op 6 februari heb ik schriftelijke vragen gesteld over de poldermolen. In de Wieringermeer worden straks zo’n honderd nieuwe windmolens neergezet. Omwonenden krijgen met het project de kans zelf te investeren in windenergie, via de Poldermolen. 6 februari trok het college vrijwel zeker de stekker uit het plan ‘Poldermolen’ de honderdste molen in de Wieringermeer.

 

 

 

Geachte leden van het college,

Met de plannen voor ‘Windplan Wieringermeer’ is ook het idee voor de ‘Poldermolen’ gepresenteerd, bedoeld om het draagvlak onder de inwoners in het gebied te vergroten.

Voor het college is 1 maart de deadline voor het werven van voldoende aandeelhouders (met een bepaalde postcode): 2800 huishoudens en 160 bedrijven.

De PvdA is benieuwd waarom het college botweg de stekker uit het project wil trekken door de omgevingsvergunning voor de molen in te trekken.

 1. Wie heeft bepaald dat de deadline 1 maart 2018 is?
 2. Wie heeft bepaald wat het aantal deelnemers moet zijn per 1 maart?
 3. Wanneer is dit bepaald?
 4. Is het realistisch om uit te gaan van 2800 huishoudens en 160 bedrijven op het inwonertal van het gebied binnen de postcoderoos?
 5. Waarom wordt als datum 1 maart gehanteerd?
 6. Bent u met ons eens dat je iedere kans om windenergie te winnen aan moet grijpen gezien de ontwikkelingen (milieu, verminderen CO2 uitstoot, energietransities, duurzaamheid, schaars beschikbare ruimte voor windmolens op land)
 7. Bent u met de PvdA van mening dat je de kans om een coöperatieve windmolen voor onze inwoners te plaatsen niet mag laten lopen?
 8. Vindt u het niet contraproductief om het project de nek om te draaien terwijl er al zoveel in geïnvesteerd is door de coöperatie en men juist aan de vervolgstap toe is?
 9. Is het niet gek dat u de vergunning in wilt trekken terwijl de bouw pas begin 2020 in beeld komt?
 10. Wat is de achterliggende gedachte, er is immers geen enkele reden waarom uitstel niet mogelijk zou zijn?
 11. Waarom wil het college af van de grondovereenkomst?
 12. Is er wellicht sprake van een andere ruimtelijke ontwikkeling op of in de buurt van de beoogde locatie?
 13. Wil een andere partij deze vergunning ‘kapen’?
 14. Is het college ervan op de hoogte dat financiering mogelijk is, ook zonder het beoogde aantal deelnemers?
 15. Is het college zich bewust van het feit dat zo’n project tijd nodig heeft om meer bekendheid te krijgen bij inwoners?
 16. Is het mogelijk om meer inwoners te laten participeren buiten de postcodegebieden die nu meedoen (ook zonder het extra voordeel)?
 17. Is het college alsnog bereid om de voorbereidende fase gewoon door te laten gaan?

Toelichting

De PvdA vindt dat de gemeenteraad en de inwoners (plus Provinciale Staten en het Rijk) een worst is voorgehouden om het draagvlak voor het windmolenpark te vergroten. Door het intrekken van de omgevingsvergunning voor de collectieve Poldermolen maakt de gemeente een onbetrouwbare indruk. Bovendien: het bevreemdt ons dat de vergunning wordt ingetrokken, terwijl deze niets anders in de weg staat. Het ‘eet geen brood’. Het is nu eenmaal lastiger om een grote hoeveelheid mensen te mobiliseren dan 1 ondernemer die kan en wil investeren voor eigen gewin. De PvdA vindt het ongehoord dat ondernemers in onze gemeente alle ruimte krijgen en dat een collectief waarin inwoners kunnen participeren plotseling wordt afgeblazen. (Wij wijzen u op een zeer langdurig project als de realisatie van Kooyhaven).

Hollands Kroon laat niet na zich op de borst te kloppen dat ze de duurzaamste gemeente wil zijn en dat zij de burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft. Het intrekken van de vergunning voor de poldermolen is daarmee in strijd.

Met vriendelijke groet,                                                                                                         

Sylvia Buczynski, namens fractie PvdA

Lees ook poldermolen

Klik hier voor het college standpunt.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski