Schriftelijke vragen over de eventuele plaats van het trafostation.