Schriftelijke vragen lichtvervuiling

Door Sylvia Buczynski op 4 december 2017

Na vragen op onze algemene ledenvergadering heb ik namens de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over lichtvervulling door kassen.

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

Als voorwaarde voor de vestiging van grootschalige kassenbouw heeft de gemeente Hollands Kroon gesteld dat de kassen zodanig verduisterd moeten kunnen worden dat er geen lichtvervuiling plaatsvindt.

Toen na een storm flinke glasschade ontstaan was bij een deel van de kassen, werd het glas wel hersteld maar niet de schermen die lichtoverlast tegen moeten gaan. De PvdA heeft het college meerdere malen verzocht actie te ondernemen en handhavend op te treden.

Bij de vestiging van grootschalige bedrijven als Microsoft hebben wij onze zorg uitgesproken over de hoeveelheid en sterkte van de (voor de beveiliging) noodzakelijke verlichting rond deze gebouwen.

In de afgelopen weken hebben we wederom klachten ontvangen over lichtoverlast. Niet alleen van inwoners uit onze eigen gemeente (Winkel, Niedorp), maar ook uit buurgemeente Medemblik. (Bij vochtige weersomstandigheden is de lichtgloed tot aan Schagen te zien!)

  1. Wat is de bron/oorzaak van de huidige lichtvervuiling?
  2. Welke voorwaarden/afspraken met de ondernemers zijn gemaakt/vastgelegd?
  3. Heeft de gemeente voldoende controle over het naleven van afspraken m.b.t. lichtvervuiling?
  4. Op welke onderdelen is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving?
  5. Welke rol speelt de RUD?
  6. Welke maatregelen kan de gemeente treffen?

Middenmeer 5-12-17
©Saskia Denneman

Toelichting

De PvdA vindt dat het draagvlak voor grootschalige kassencomplexen onderuit gehaald wordt wanneer afspraken over verduistering niet worden nageleefd. Rust en ruimte worden tot de kwaliteiten van onze gemeente gerekend, daarbij hoort duisternis en geen grootschalige industriële verlichting waarvan inwoners (maar ook de fauna) hinder ondervinden.

Met vriendelijke groet,                                                             

Sylvia Buczynski, namens fractie PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski