Door Elbert Volkers op 3 oktober 2017

Schriftelijke vragen jeugdzorg en armoedebeleid kinderen

Namens de PvdA fractie heb ik vragen gesteld over de jeugdzorg en armoedebeleid voor kinderen. Over de jeugdzorg  is PvdA verontrust dat de begroting voor 2017 m.b.t. jeugdzorg niet toereikend is. Over het armoedebeleid voor kinderen als vervolg op de vragen die in mei door de PvdA zijn gesteld .

 

 

 

Schriftelijke vragen aangaande de jeugdzorg.

Geachte leden van het college,

PvdA is verontrust dat de begroting voor 2017 m.b.t. jeugdzorg niet toereikend is. Maar bovenal dat er onvoldoende zicht is op de veiligheidsrisico’s voor de betrokken gezinnen, kinderen en volwassenen in onze gemeente. De wettelijke termijn wordt ruim overschreden. De oorzaken genoemd in de brief zijn duidelijk weergegeven.

Meerdere oorzaken, maar onder andere dat de samenwerking binnen de wijkteams niet optimaal is vinden we zorgelijk. Wij verwachten meer sturing van het college:

  • Kan de wethouder instemmen met een formatie-uitbreiding per direct?
  • Wat gaat u doen om een betere samenwerking tussen de wijkteams te bevorderen?
  • Op welk moment is een begrotingswijziging te verwachten?
  • Is de wethouder met ons eens dat het geraamde budget te laag is geweest?
  • Wat doet u om op dit gebied de samenwerking met andere gemeenten te verbeteren?

Toelichting
De PvdA vindt dat de oplossing mede gevonden kan worden door regionale specialisten eerder en meer te betrekken in de wijkteams. Gemeenten dienen nog beter met elkaar te gaan samenwerken om eerder problemen te signaleren en aan te pakken. We moeten niet denken dat meer geld meteen de oplossing is.

Schriftelijke vraag over armoedebeleid voor kinderen.

Geachte leden van het college,Als vervolg op de vragen die in mei door de PvdA zijn gesteld over het gebruik van de extra gelden voor armoedebeleid kinderen hebben wij de volgende vraag:

  • Kan de wethouder aangeven of de stakeholders: Stichting Jarige Job, Stichting Armoede Fonds, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Kinderen van de voedselbank meedoen met / betrokken zijn bij de armoedebestrijding onder kinderen in Hollands Kroon?

Toelichting
De PvdA vindt samenwerking met deze organisaties van belang vanwege het draagvlak voor deze
problematiek. Door een brede aanpak zullen aanbod, doelgroep en financiën samen moeten komen.
De gemeente is wel verantwoordelijk, maar de oplossingen dragen we niet alleen. Er zijn tal van
initiatieven in het land, maar ook op lokaal niveau die zich inzetten tegen armoede onder kinderen.

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers