Door op 25 augustus 2015

Schriftelijke vragen herindicatie PGB’s

Namens de gemeenteraadsfractie van de PvdA heb ik vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris over de herindicatie van PGB’s voor 1 oktober 2015.

 

 

 

Geachte leden van het college,

Recent heeft de staatssecretaris van VWS alle gemeenten een brief gestuurd waarin hij de deadline voor het herbeoordelen van inwoners met een PGB vallende onder de WMO en de jeugdzorg heeft gesteld op 1 oktober 2015.

Namens de fractie van de partij van de Arbeid in Hollands Kroon wil ik u naar aanleiding van deze brief de volgende vragen stellen:

  1. Gaat de gemeente Hollands Kroon de deadline halen voor 1 oktober?
  2. Hoeveel PGB-houders zijn al herbeoordeeld en hoeveel PGB houders moeten nog worden herbeoordeeld? Graag splitsen in jeugd en WMO.
  3. Als de gemeente de deadline van 1 oktober niet denkt te halen, welke maatregelen treft u om toch deze deadline te halen en wat zijn hier de kosten van?

Naast de PGB-houders, waar de brief van de staatssecretaris betrekking op heeft, is er ook een groep inwoners met een indicatie die is gebaseerd op overgangsrecht waarvan de leveringsvorm zorg in natura is (in plaats van PGB). Veel van deze indicaties vermelden een einddatum die valt na 31-12-2015, echter de wetgever heeft bij de transitie bepaald dat al deze indicaties aflopen op 31-12-2015.

De fractie van de PvdA Hollands Kroon hecht eraan dat inwoners tijdig weten waar zij aan toe zijn en wil de volgende vragen stellen:

  1. Gaat de gemeente Hollands Kroon het halen om voor 1 januari alle inwoners met zo’n indicatie te herindiceren?
  2. Hoeveel inwoners zijn al herbeoordeeld en hoeveel moeten nog worden herbeoordeeld? Graag splitsen in jeugd en WMO.
  3. Als de gemeente de deadline van 31 december niet denkt te halen, welke maatregelen treft u om toch deze deadline te halen en wat zijn hier de kosten van?
  4. Mocht de gemeente verwachten dat zelfs met extra maatregelen dit niet klaar is te krijgen, kunt u dan aangeven wat dit betekent voor diegene die per 1-1-2016 niet meer beschikken over een geldige indicatie?
  5. Mocht de gemeente verwachten dat zelfs met extra maatregelen dit niet klaar is te krijgen, kunt u dan aangeven hoe alle betrokkenen worden geïnformeerd over wat dit betekent voor hun situatie?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon

Met vriendelijke groet,

Jan Steven van Dijk

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.