Door Fractie op 21 februari 2018

Schriftelijke vragen Dorsmolen 15 Wieringerwerf.

Sylvia Buczynski heeft namens de fractie  schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten in Wieringerwerf.

 

 

 

Geachte leden van het college,

Huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp; er is meer behoefte dan er nu gereguleerd aangeboden wordt en gerealiseerd is. Waar de vraag groter is dan het aanbod ontstaan ontoelaatbare en onveilige woonomstandigheden. Betrokkenen verdienen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd.

Uit recente informatie blijkt dat u van plan bent genoemd gebruik in het kantoorpand aan de Dorsmolen 15 te Wieringerwerf toe te staan en te legaliseren door het afgeven van een omgevingsvergunning.

Wij hebben daarover een aantal vragen:

  1. Wat is de huidige bestemming van genoemde locatie?
  2. Van welke procedure maakt u gebruik om veranderd gebruik toe te willen staan?
  3. Van welke procedure maakt u gebruik om plaatsing van woonunits te legaliseren?
  4. Staan genoemde procedures in verhouding tot aard en omvang van de wijzigingen en doen ze op voldoende wijze recht aan de belangen van omwonenden?
  5. Waarom beperkt u de medewerking niet tot het veranderd gebruik van de bestaande bouwmassa?
  6. Op welke wijze wordt voorzien in de parkeerbehoefte en van welke parkeernorm wordt uitgegaan?

Toelichting

Wij zijn blij met het initiatief maar hebben de nodige twijfels over de plannen waar het gaat om het bijplaatsen van woonunits met het beoogde doel. De locatie is de entree van de wijk Oosterterp, het bestaande gebouw is daarom onder beeldbepalende architectuur neergezet. Wij zouden liever zien dat de plannen beperkt blijven tot het gewijzigd gebruik van de bestaande bouwmassa, waarbij de rest van de ruimte gebruikt kan worden om te voorzien in de parkeerbehoefte, zonder het beeldbepalende groen (bomen en struiken) aan te tasten.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Buczynski, namens fractie PvdA

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers De fractie van de PvdA zal op een zo constructief mogelijke wijze oppositie voeren. Dat zullen we doen vanuit de kernwaarden van onze partij. De fractie zal daar waar mogelijk is samenwerken met andere partijen.

Meer over Fractie