Schriftelijke vragen die betrekking hebben op zwembad de Terp en camping Land uit Zee