Door Paul Medema op 25 januari 2018

Schriftelijke vragen aardgasvrij bouwen

Ik heb schriftelijke vragen gesteld over het aardgasvrij bouwen in de gemeente Hollands Kroon.

 

 

 

 

 

Mijn vragen aan het college zijn:

Geacht college,

Om de duurzaamheidsambities te kunnen waarmaken zal de bebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dit betekent dat de bebouwde omgeving aardgasvrij moet worden. Op 1 juli 2018 treedt naar verwachting de nieuwe Warmtewet in werking, waardoor de verplichte aansluiting op het gasnet wordt geschrapt. De Partij van de Arbeid heeft hierover een aantal vragen:

  • Onderschrijft het college de ambitie van de Partij van de Arbeid dat het uitgangspunt is dat alle nieuwbouw in Hollands Kroon aardgasvrij wordt gebouwd per 1 juli 2018?
  • Zo ja, hoe gaat het college dit vorm geven?
  • Is het college bereid om ook voor de bestaande contracten voor nieuwbouw en bij renovatie een inspanning te leveren om ook deze projecten aardgasvrij te bouwen?

Met vriendelijke groet,

Paul Medema

Namens de PvdA fractie

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema