Door Paul Medema op 7 april 2017

Salaris HVC directeur.

Het college van Hollands Kroon heeft tegen het voorstel gestemd om het salaris van de directeur van HVC te verhogen boven de Wet Normering Topinkomens (WNT) norm en daar ben ik blij mee, want dat is conform onze motie van 26 mei 2016. Teleurstellend is dat een meerderheid van de aandeelhouders toch een hoger salaris wil voor de directeur.

 

Op de aandeelhoudersvergadering van 9 maart van HVC is er een voorstel aangenomen om het salaris van de algemeen directeur op termijn in lijn te brengen met de WNT2. De aandeelhouders hebben ingestemd met de norm WNT2 plus 10%. Dit betekent dat de directeur op dit moment een hoger salaris ontvangt dan een minister en dat vind ik onacceptabel. Want is deze functie anders echt niet te vervullen door een gekwalificeerd persoon?

In Amsterdam was er een vacature als directeur van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB), ook een functie met een salaris boven de WNT. Laurens Ivens, toen fractievoorzitter van de SP in Amsterdam, solliciteerde met als voorwaarde een salaris ruim onder de WNT norm. Destijds werd hij afgewezen omdat hij onvoldoende gekwalificeerd zou zijn voor de functie bij het GVB; om wethouder in Amsterdam te zijn is hij dat blijkbaar wel.

HVC vindt zichzelf niet vallen om de WNT, maar de PvdA is van mening dat HVC wel valt onder de WNT omdat het publieke taak uitoefent die wordt verstrekt door gemeenten en waterschappen.

Er zijn toch nog wel gekwalificeerde mensen te vinden die een salaris van €120.000 genoeg vinden om een nutsbedrijf te leiden?

Paul Medema Lid van de PvdA raadsfractie Hollands Kroon.

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema