Door Sylvia Buczynski op 14 september 2017

Richting de verkiezingen

Er ligt een belangrijk halfjaar voor ons. In het onderstaande stuk geeft ik hier en bespiegeling van.

 

 

 

 

De PvdA Hollands Kroon gaat het komende half jaar, met de verkiezingen van 14 maart 2018 in het vooruitzicht, een heftige politieke tijd tegemoet.

We stellen ons koersdocument vast voor de komende vier jaar en hoewel dit een dynamisch stuk is geven we hiermee wel een statement af.

Binnenkort wordt een kieslijst samengesteld. Zelf vind ik dat een spannende aangelegenheid. Je gaat nadenken of je je kandidaat gaat stellen. Het is een eervolle taak om in de gemeenteraad te mogen plaatsnemen en als je dat doet, dan ga je er meer dan 100% voor. Tijd is schaars, dus je moet goed weten waar je aan begint. Als je je aangemeld hebt, wordt het nog spannender, want dan moeten anderen je kwaliteiten wegen om een lijst en een team samen te stellen.

 

Daarna volgt de campagne. De inzet van onze afdeling is altijd heel groot. Ik hoop dat de inwoners van onze gemeente dat ook willen zien en ons belonen met hun stem voor wat we de afgelopen vier jaar hebben kunnen laten zien. Helaas hebben we de wind niet echt in de zeilen. (We kiezen als partij een nieuwe voorzitter en dat zal vast wel weer voer voor discussie in de media opleveren…)

Onze fractie biedt altijd maximale ruimte voor debat en initiatieven. Verschillende meningen van inwoners, leden en fractievolgers nemen we mee in onze reactie op het beleid van de zittende coalitie. We proberen zo goed mogelijk informatie te geven en verantwoording af te leggen over onze afwegingen en activiteiten.

Waarom onderstreep ik dit?

De komende tijd gaan we ons intensief bezighouden met de aanloop naar en de gevolgen van de verkiezingen op 14 maart. We zullen in de media worden overladen met peilingen en meningen. Daarin zakt de dagelijkse politieke werkelijkheid weleens weg. In het laatste presidium begon een van de coalitiepartijen alweer te morren dat er nu eigenlijk geen belangrijke beslissingen meer zouden mogen worden genomen. Dat zou betekenen dat je de boel al een half jaar voor de verkiezingen lam legt. Een raadsperiode duurt 4 jaar, dus het raadswerk gaat gewoon door tot 21 maart!

De ervaring leert dat coalities in het half jaar voor de verkiezingen wat schuiven met dossiers. Hoofdpijndossiers worden naar de toekomst geschoven en de slingers gaan uit de doos.

Voor ons kan dat kansen bieden. Zoals in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, toen bijna al onze moties en amendementen werden aangenomen.

Laten we elkaar tot 21 maart scherp houden en strijden voor elk flintertje meer sociaaldemocratische invloed!

Zelf zal ik er alles aan doen om dit vast te houden in een inspirerende, enthousiaste sfeer van onderling respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid, zodat we allemaal met een goed gevoel en zelfvertrouwen de verkiezingsstrijd in gaan.

Sylvia Buczynski

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski