Rian van Dam voorgedragen als burgemeester van Hollands Kroon

Door Afdeling Hollands Kroon op 5 december 2018

Rian van Dam eerste vrouwelijke burgemeester van Hollands Kroon.

Rian van Dam is op 4 december door de gemeenteraad van Hollands Kroon als nieuwe burgemeester van deze gemeente voorgedragen. Zij volgt daarmee de huidige burgemeester Jaap Nawijn op.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is. Zodra dit het geval is zal Rian op 12 februari 2019  worden geïnstalleerd als burgemeester van Hollands Kroon.

Rian was de enige vrouwelijke sollicitant van de 17 sollicitanten naar de functie van burgemeester in Hollands Kroon. Rian is 57 jaar. Tevens is zij lid  van de PvdA. De vertrouwenscommissie bestond uit een groep leden van de gemeente raad. Ze hebben de sollicitaties in alle vertrouwelijkheid beoordeeld. Deze commissie heeft de voordracht van Rian van Dam voorgesteld aan de gemeenteraad. Deze is hiermee akkoord gegaan.

Rian  is binnen de PvdA geen vreemde. Zij is voorzitter van het gewest Noord Holland . Daarnaast heeft ze in het landelijke bestuur van de PvdA gezeten. Ze kent het gemeentelijke bestuur ook. Zij is wethouder van Alkmaar en Enkhuizen geweest.

Op dit moment is Rian project directeur van Greenpoint Noord Holland Noord. Hierdoor heeft zij in de agrarische wereld haar voelhorens ook uitgestoken.

De PvdA Noord Holland feliciteert haar met deze voordracht.

 

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon