Door op 11 juni 2013

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein

Op 30 mei was de fractie aanwezig bij de informatieavond over het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein bij Breezand. Ik heb een verslag gemaakt over deze nuttige bijeenkomst.

 

 

 

De woordvoerder van het consortium van 3 bedrijven (Ballast Nedam, Dura Vermeer en de Vries & van de Wiel) gaf een uiteenzetting over de uitvoering van het bedrijventerrein in 4 fasen.

Fase 1, het verst van de ontsluiting van de rotonde in de N99, zal omringd worden door een dijk. Daarna volgt fase 2, waarbij de bocht om fase 1 naar het kanaal wordt vervangen door een verlengde dijk om fase 1 en 2. Dit dijklichaam zal ook plaats geven aan de ontsluiting naar de N99 onder de brug van het Kooijpunt. De woordvoerder gaf aan dat in overleg met bewoners, ook diegene die onder de brug wonen, het plan uitvoerig wordt besproken en overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alleen bedrijven met een milieu categorie 3,2 of minder zijn toegestaan. Als er bedrijven komen met een hogere categorie moet men maatregelen nemen om op categorie 3,2 uit te komen. Hoogte van de gebouwen wordt maximaal 20 meter, met uitzondering van bijvoorbeeld liftschachten of zonnepanelen. Om het terrein komt een verhoging van 6 meter met een aflopende begroeiing om het geheel uit het zicht te nemen.

De volgende spreker was de woordvoerder van de bewoners, deze gaf aan dat alles in goed overleg verloop, maar vindt wel dat de informatie laat bij hun aankomt. Men heeft nog wel een aantal punten waar afstemming voor moet komen, maar dat is ook logisch vanuit hun rol.

Het was een nuttige bijeenkomst, die het mogelijk maakt op een goede manier het concept-bestemmingsplan vast te stellen.

Nota reikwijdte en detailniveau RHB