6 juli 2014

Regiobijeenkomst Openbaar Vervoer

Zaterdag 21 juni ben ik met Bertus Spaansen naar de regiobijeenkomst geweest van het gewest PvdA Noord-Holland. Het thema van deze dag was het openbaar vervoer in Noord-Holland. Deze dag was in de Wachtkamer op het perron van het station in Haarlem.

 

 

 

Er waren twee sprekers namelijk Kamerlid Duco Hoogland over het OV en de coördinator van de Hugo Hopper in Heerhugowaard. De Hugo Hopper is particulier vervoer en rijdt op vaste tijden door de wijken van Heerhugowaard. Er was een felle discussie tussen de coördinator van de Hugo Hopper en de oud-burgemeester van Anna Paulowna, Joyce Sylvester, over de vraag of dit geen prachtig initiatief was om mensen uit de bijstand of met een achterstand tot de arbeidsmarkt hiervoor in te zetten. De coördinator van de Hugo Hopper vertelde dat het wel is geprobeerd maar niet is gelukt, omdat er niet genoeg personen aanwezig waren. Daarna volgde discussie met de zaal over 3 stellingen. Eén stelling was of de provincie zich moest bemoeien met lokale initiatieven zoals de Belbus en de Hugo Hopper. Ik vertelde over het initiatief van de Belbus in Hollands Kroon, dit is van deur tot deurvervoer, dit initiatief is opgezet door inwoners van Hollands Kroon die werden gefaciliteerd door de gemeente. De Belbus is actief in het zoeken naar chauffeurs die in de bijstand zitten of met een achterstand tot de arbeidsmarkt, dit lukt de Belbus vrij goed. Vele mensen zijn al uitgestroomd uit de bijstand en anderen volgen een opleiding tot chauffeur. Dit heeft niet alleen te maken met de Belbus maar ook met onze ISD, de sociale dienst, die zich er voor hard maakt om zoveel mogelijk mensen te laten uitstromen. De Belbus rapporteert elke maand aan de gemeenteraad over het aantal leden, aantal ritten en de uitstroming van mensen in de bijstand. Bij de oprichting van de Belbus vond de provincie de organisatie eigenlijk te professioneel. Ik vertelde dus dat de provincie de lokale initiatieven juist de ruimte moet bieden en niet overal mee willen bemoeien. Zorg wel voor een helicopterview en zorg ervoor dat zulke lokale initiatieven van elkaar weten en dat ze van elkaar kunnen leren.

Na de lunch was er rondleiding om het stationsgebied van Haarlem. Een enthousiast raadslid van de PvdA in Haarlem vertelde over de fietsenoverlast, de fietsenkelder en de komst van de fietsflat.

Een dag vol inspiratie.

Paul Medema